QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ CÁC KHÓA HỌC TẠI MARATHON EDUCATION

Trong văn bản này Marathon Education sẽ được viết tắt (MRT).

1. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA MRT

Cung cấp khóa học theo đúng thời gian và thời lượng từng chương trình theo như lịch học và nội dung của chương trình.

Cung cấp đội ngũ giáo viên / cố vấn học tập chất lượng, tài liệu học tập trong chương trình học.

Thông báo cho học viên những thay đổi nếu có trong suốt khóa học cho học viên.

Cung cấp các thông tin khác liên quan đến các chương trình học tập tại MRT.

Thực hiện các cam kết, quy trình theo như thông báo trong văn bản này.

2. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN

2.1. Đi học

Trường hợp nghỉ học, học viên cần thông báo trước lịch nghỉ và phải coi lại phần ghi hình của lớp học đã diễn ra (trong khoảng thời gian học viên đăng ký học), hoặc hoàn thành các bài học bổ sung theo hướng dẫn của MRT.

Học viên không được phép đến trễ theo lịch học đã thông báo. Trong một số trường hợp bất khả kháng MRT sẽ phải hủy buổi học và buổi học bù (nếu có) sẽ được tính là thuộc vào chương trình học và áp dụng các quy định chung giống các buổi học khác.

Học viên không tham gia trọn vẹn 90% các buổi học, học viên sẽ mất quyền lợi cam kết của mỗi khóa học tham gia (nếu có).

Đối với các lớp gia sư, học viên nếu nghỉ cần báo với MRT tối thiểu 8 tiếng đồng hồ trước giờ học để dời buổi học miễn phí, nếu học viên thông báo trễ buổi học sẽ được tính phí dù không diễn ra. Nếu sau 15 phút giáo viên vào lớp và không nhận được thông tin từ học viên, giáo viên sẽ đóng lớp, buổi học sẽ vẫn được tính phí dù không diễn ra.

2.2. Tương tác trong chương trình học và thực hiện các bài kiểm tra, bài tập về nhà, bài tập thêm

Để đảm bảo mọi thông tin về lớp học, chương trình học, được truyền tải nhanh chóng và chính xác, học viên phải cài đặt Class in trên thiết bị điện thoại để nhận thông báo ngay khi được gửi đi. Nếu học viên không sử dụng điện thoại, cần báo lại MRT và cung cấp thông tin phụ huynh để thay học viên nhận các thông báo.

Học viên cần chủ động tương tác (hỏi, đáp) với giáo viên và Cố vấn học tập về các vấn đề học tập trong lớp học và các nhóm trao đổi thông tin ngoài giờ học.

Trong quá trình học tập, nếu học viên có các lời nói, hành vi được đánh giá là gây phiền nhiễu việc học, lôi kéo học viên, tạo nhóm ngoài lớp học, MRT sẽ áp dụng các quy định sau:
Lần 1: Xóa bình luận và nhắc nhở cá nhân.
Lần 2: Liên hệ phụ huynh và yêu cầu cam kết không tái phạm của học viên.
Lần 3: Dừng việc cung cấp dịch vụ và không hoàn phí.

Học viên phải thực hiện các bài tập được giao, bài kiểm tra trước, trong và sau lớp học theo yêu cầu của khóa học đã đăng ký.

Các trường hợp không tương tác khi được hỏi trực tiếp và (hoặc) không thực hiện đầy đủ về số lượng và thời gian của các bài tập và bài kiểm tra, học viên sẽ mất quyền lợi cam kết của mỗi chương trình (nếu có).

2.3. Học bổng và Cam kết

Học viên đăng ký học tại MRT tại thời điểm / trong khóa học có các chính sách cam kết hay chính sách học bổng nào thì sẽ được hướng dẫn và thực hiện theo như chính sách đã đề ra, các hướng dẫn chi tiết được mô tả ở phụ lục.

3. QUY ĐỊNH VỀ DỪNG HỌC, BẢO LƯU, CHUYỂN LỚP / KHÓA HỌC, HOÀN TIỀN

3.1. Bảo lưu

Quyền lợi bảo lưu áp dụng với các khoá học tại MRT. Khi bảo lưu, các điều khoản trong các chương trình Cam kết và Học bổng sẽ không còn hiệu lực.

Học viên được quyền bảo lưu trong bất kỳ thời gian nào của khóa học. Khi đồng ý bảo lưu, học viên sẽ chịu mức phí thấp nhất là 100.000đ cộng với phần học phí đã được sử dụng, phần học phí còn lại sẽ được thông báo chi tiết đến học viên sau khi học viên xác nhận thực hiện bảo lưu.

Thời hạn bảo lưu là trong vòng 03 tháng. Nếu quá thời hạn 03 tháng, học viên đi học lại sẽ phải đóng học phí như bình thường.
*Chú ý: Thời hạn bảo lưu có thể được kéo dài hơn trong trường hợp tại MRT không có lớp tương đương khai giảng. Nếu sau thời gian 3 tháng, MRT có lớp học để cung cấp nhưng học viên từ chối tham gia thì học viên coi như hết thời gian bảo lưu và sẽ đóng học phí lại bình thường nếu muốn tham gia khóa học.

Mỗi học viên chỉ có duy nhất 1 quyền bảo lưu trong năm học (tính từ 1/6 năm nay đến 31/5 năm sau) cho toàn bộ các khóa học đã mua.

Trong trường hợp học viên bảo lưu để đổi sang một lớp học mới, sẽ áp dụng cách tính trong quy định chuyển lớp.

3.2. Chuyển lớp

Học viên có 1 quyền chuyển lớp sang học lớp khác (cùng hoặc khác khóa học) đang theo học trong 1 năm học (từ 1/6 năm nay đến 31/5 năm sau). Học viên chủ động báo cho đội ngũ MRT để tiến hành chuyển lớp học mới ở thời điểm phù hợp.

Khi chuyển lớp, các điều khoản trong các chương trình Cam kết và Học bổng sẽ không còn hiệu lực.

Phí chuyển đổi lớp được tính là 100.000đ với các phí chênh lệch theo từng thời điểm chuyển lớp. Các phí cần đóng để thực hiện chuyển đổi, MRT sẽ thông báo chi tiết đến học viên trước khi đồng ý chuyển đổi.

3.3 Hoàn tiền

Yêu cầu hoàn tiền áp dụng cho toàn bộ các khóa học đang tổ chức tại MRT theo quy trình sau:
- Yêu cầu chỉ được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày học viên hoàn thành 100% học phí.
- Yêu cầu hoàn tiền chỉ được thực hiện khi có xác nhận từ phụ huynh học viên, và phần hoàn lại sẽ chỉ được chuyển vào tài khoản đóng học phí ban đầu.

4. QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ TẠI MARATHON EDUCATION

4.1 Đối tượng xét duyệt và hỗ trợ miễn giảm học phí tại MRT

Học sinh có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;
Học sinh khuyết tật có hoàn cảnh xã hội khó khăn;
Học sinh là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;
Tra cứu thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền:
+ Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

4.2 Danh mục hồ sơ xét duyệt cần nộp

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí
https://docs.google.com/document/d/1LctsiHuDEqvc_yysNMLJwUNcaeoQiF4lqFlV0FOJABo/edit
Bản sao chứng thực giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp;
Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc) ;
Bản sao chứng thực Chứng Minh Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân của học sinh;
Bản sao chứng thực Chứng Minh Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân của người thân trong gia đình .

4.3 Quy định về miễn giảm học phí

Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối theo từng môn học theo chương trình học, không áp dụng cho nhiều môn học cùng lúc ;
Chế độ miễn , giảm học phí theo xuất học bổng của MRT cấp được áp dụng với các lớp học kì theo tháng , không áp dụng cho lớp học gia sư củng như lớp học hè ;
Học viên thuộc diện miễn , giảm phải nộp hồ sơ đầy đủ từ phía MRT yêu cầu để xét duyệt thông tin và hổ trợ cấp học bổng ;
Tuỳ theo trường hợp hổ trợ MRT sẽ cấp xuất học bổng Miễn hoặc Giảm khoá học tới học viên ;
Sau khi xét duyệt hồ sơ MRT sẽ phản hồi thông báo kết quả tới học viên trong vòng 3-7 ngày làm việc ;
Khi hết hạn lớp học bổng , học viên được hổ trợ Giảm học phí từ MRT ( với trường hợp đủ điều kiện xét duyệt tiếp tục )
Sau khi xét duyệt hồ sơ MRT sẽ phản hồi thông báo kết quả tới học viên trong vòng 3-7 ngày làm việc .

Ghi chú: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 15.04.2022 cho tới khi có văn bản thay thế.