QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ CÁC KHÓA HỌC TẠI MARATHON EDUCATION

Trong văn bản này Marathon Education sẽ được viết tắt (MRT).

1. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA MRT

 • Cung cấp khóa học theo đúng thời gian, thời lượng và nội dung của chương trình.
 • Cung cấp đội ngũ giáo viên, Quản lý học tập, tài liệu học tập trong chương trình học.
 • Thông báo cho học viên những thay đổi nếu có trong suốt khóa học.
 • Cung cấp các thông tin khác liên quan đến các chương trình học tại MRT.
 • Quản lý học tập sẽ theo sát lộ trình học và hỗ trợ học viên suốt khoá học.
 • Quản lý học tập sẽ thông báo về tình hình học tập của học viên hàng tháng và thực hiện chăm sóc học viên định kỳ sau các bài đánh giá năng lực giữa kỳ và cuối kỳ của khóa học.
 • Trong trường hợp giáo viên gặp sự cố phát sinh ngoài ý muốn, không thể tiến hành buổi học nào đó trong khóa học, MRT sẽ thông báo cho học viên để học bù vào hôm khác hoặc sắp xếp học tập cùng giáo viên khác.
 • Thực hiện các cam kết, quy trình theo như thông báo trong văn bản này.

2. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN

2.1. Đi học

 • Học viên được đảm bảo cung cấp khoá học trực tuyến đúng thời lượng và chất lượng.
 • Trong quá trình tổ chức buổi học, nếu xuất hiện sự cố kỹ thuật từ phía MRT hoặc các yếu tố từ phía giáo viên gây ảnh hưởng đến thời lượng buổi học:
  • Nếu thời gian sự cố dưới 15 phút, MRT sẽ thực hiện dạy bù đủ thời lượng còn thiếu theo sự sắp xếp của Quản lý học tập sau đó.
  • Nếu thời gian sự cố kéo dài từ 15 phút trở lên, MRT sẽ tổ chức buổi học bù vào một thời điểm khác.
  • Nếu học viên vào muộn, buổi học vẫn sẽ diễn ra đúng lịch trình và kết thúc đúng giờ. Học viên sẽ không được học bù cho thời gian vào muộn.
 • Trong trường hợp giáo viên gặp sự cố đột xuất không thể tiến hành buổi học nào đó trong khóa học, MRT sẽ thông báo cho học viên để học bù vào ngày khác hoặc sắp xếp giáo viên khác dạy thay.
 • Khi lớp học bắt đầu mà chưa có học viên nào vào lớp, sau 10 phút giáo viên có thể đóng lớp, buổi học vẫn sẽ được tính phí dù không diễn ra.
 • Đối với lớp Gia sư 1:1: Khi học viên cần xin nghỉ học, học viên phải thông báo cho Quản lý học tập tối thiểu 03 giờ trước thời điểm buổi học diễn ra (tính theo khung giờ dịch vụ từ 9:00 - 22:00 mỗi ngày, trừ những ngày nghỉ theo quy định được MRT thông báo trước) để không bị mất buổi học. Nếu học viên thông báo trễ, buổi học vẫn sẽ được tính phí dù không diễn ra.
  • Trong toàn bộ khoá học, học viên được xin nghỉ và được xếp lịch học bù tối đa 03 buổi học trực tuyến khi xin nghỉ theo đúng quy định.
  • Nếu học viên xin nghỉ học vượt quá số buổi cho phép, buổi học đó vẫn sẽ được tính là buổi học bình thường và không có lịch học bù.
  • Thông báo nghỉ học chỉ hợp lệ khi học viên thông báo trực tiếp với Quản lý học tập (qua hotline hoặc zalo).
  • Nếu giáo viên báo nghỉ tối thiểu 03 giờ trước khi lớp học diễn ra, buổi học sẽ được dời. Nếu giáo viên báo nghỉ sau 03 giờ trước khi lớp học diễn ra, buổi học sẽ được dời và học viên sẽ được tặng voucher 100.000đ áp dụng cho khoá học tiếp theo.
 • Đối với lớp Gia sư 1:1: Học viên có quyền yêu cầu thay đổi lịch học cố định duy nhất 01 lần đối với khoá học 01 năm, và 03 lần đối với khoá học trên 01 năm.
 • Đối với các lớp gia sư 1:n: Nếu toàn bộ học viên của lớp đồng ý nghỉ, các học viên cần báo với MRT tối thiểu 03 giờ trước thời điểm buổi học diễn ra để được dời buổi học. Nếu một trong các học viên không đồng ý dời lớp thì lớp học vẫn sẽ tiếp tục lộ trình, học viên nào nghỉ sẽ không được bù. Nếu các học viên thông báo trễ thì buổi học vẫn sẽ được tính phí dù không diễn ra.
 • Trong quá trình học, MRT sẽ hỗ trợ học viên khi gặp sự cố kỹ thuật để đảm bảo buổi học diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, nếu sự cố phát sinh từ học viên như thay đổi thiết bị mà không báo trước, dẫn đến việc không thể hỗ trợ kịp thời và buổi học không thể tiếp tục, học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm cho buổi học đó và sẽ không được học bù.

2.2. Tương tác trong quá trình học và thực hiện các bài kiểm tra, bài tập về nhà, bài tập bổ trợ thêm

 • Để đảm bảo mọi thông tin về lớp học và chương trình học được truyền tải nhanh chóng và chính xác, học viên phải cài đặt Class in trên thiết bị điện thoại để nhận thông báo. Nếu học viên không sử dụng điện thoại, cần báo lại MRT và cung cấp thông tin phụ huynh để thay học viên nhận các thông báo.
 • Học viên cần chủ động tương tác (hỏi, đáp) với giáo viên và Quản lý học tập về các vấn đề học tập trong lớp học.
 • Học viên cần tham gia đầy đủ trên 90% số buổi học trực tuyến với giáo viên.
 • Học viên phải mở camera hiển thị hình ảnh khuôn mặt học viên thực tế tại thời điểm học trong 90% thời lượng học (toàn khóa và mỗi buổi).
 • Học viên phải mở mic và tương tác (hỏi và trả lời) với giáo viên và trợ giảng khi được yêu cầu trong suốt 90% thời lượng học (toàn khóa và mỗi buổi).
 • Học viên phải thực hiện 100% các bài tập được giao, bài kiểm tra trước, trong và sau lớp học theo yêu cầu của khóa học đã đăng ký. Riêng đối với bài đánh giá năng lực cuối khoá, thời gian thi không quá 01 tháng kể từ thời điểm kết thúc buổi học cuối cùng.
 • Trường hợp nghỉ học, học viên phải xem lại phần ghi hình của lớp học đã diễn ra, và hoàn thành các bài học bổ sung theo hướng dẫn của MRT.
 • Trong quá trình học tập, nếu học viên có các lời nói, hành vi được đánh giá là gây phiền nhiễu việc học, lôi kéo học viên, tạo nhóm ngoài lớp học, MRT sẽ áp dụng các quy định sau:
  • Lần 1: Xóa bình luận và nhắc nhở cá nhân.
  • Lần 2: Liên hệ phụ huynh và yêu cầu cam kết không tái phạm của học viên.
  • Lần 3: Dừng việc cung cấp dịch vụ và không hoàn phí.

2.3. Cam kết đầu ra

 • Học viên sẽ được đảm bảo trình độ đầu ra như cam kết (tuỳ từng khoá học) nếu tuân thủ đúng các quy định trong văn bản này.
 • Các khóa IELTS và các khóa chứng chỉ, chỉ cam kết đầu ra khi học viên thi IELTS và các chứng chỉ trong vòng 01 tháng sau khi kết thúc khóa học.

3.QUY ĐỊNH VỀ BẢO LƯU, CHUYỂN LỚP/ CHUYỂN KHOÁ/ CHUYỂN NHƯỢNG, HOÀN PHÍ

3.1. Bảo lưu

 • Khi bảo lưu, các điều khoản trong Cam kết và Học bổng sẽ không còn hiệu lực.
 • Học viên được quyền bảo lưu trong bất kỳ thời điểm nào của khóa học.
 • Sau khi kết thúc bảo lưu, học viên sẽ tiếp tục học phần còn lại của khoá học. Nếu có yêu cầu học lại toàn bộ khoá học, học viên sẽ phải bù thêm phần phí chênh lệch. Các khoản phí sẽ được thông báo chi tiết đến học viên sau khi học viên xác nhận thực hiện bảo lưu.
 • Học viên được hỗ trợ bảo lưu 01 lần với khoá học một năm, và 03 lần với khoá học trên một năm. Khóa học chỉ được bảo lưu khi số buổi học trực tuyến còn lại ít nhất là 10 buổi. Tổng thời hạn bảo lưu: tối đa 06 tháng cho tất cả các lần bảo lưu.
 • Nếu quá thời hạn 06 tháng, học viên đi học lại sẽ phải đóng học phí như bình thường.
  *Chú ý: Thời hạn bảo lưu có thể được kéo dài hơn trong trường hợp tại MRT không có lớp tương đương khai giảng. Nếu sau thời gian 06 tháng, MRT có lớp học để cung cấp nhưng học viên từ chối tham gia thì học viên coi như hết thời gian bảo lưu và sẽ đóng học phí lại bình thường nếu muốn tham gia khóa học.
 • MRT không đảm bảo giữ lịch học cũ và học cùng với Giáo viên cũ sau khi hết hạn bảo lưu.
 • Trong trường hợp học viên bảo lưu để đổi sang một lớp học mới, sẽ áp dụng cách tính trong quy định chuyển lớp.

3.2. Chuyển lớp/ Chuyển khoá/ Chuyển nhượng

 • Việc chuyển nhượng khóa học chỉ áp dụng cho khoá Gia sư 1:1.
 • Khi chuyển lớp/chuyển khoá/chuyển nhượng, các điều khoản trong Cam kết và Học bổng sẽ không còn hiệu lực.
 • Học viên có 01 quyền chuyển lớp sang học lớp khác (cùng hoặc khác khóa học).
 • Học viên có 01 quyền chuyển nhượng duy nhất.
 • Học viên được quyền chuyển nhượng khóa học và những quyền lợi đi kèm trong khóa học cho bên thứ 03 trong trường hợp học viên có lý do chính đáng và được MRT chấp thuận. Học viên chủ động tìm người nhận học phí, MRT sẽ thực hiện chuyển nhượng theo thông tin học viên cung cấp. Các chi phí phát sinh mà học viên cần đóng cho MRT khi chuyển giao học phí:
  • Học viên đóng 300.000đ cho MRT phí chuyển nhượng học phí.
  • Bên thứ 03 đóng thêm phí chênh lệch trong trường hợp chuyển giao khác khoá học, khác trình độ, khác giá tiền. Áp dụng theo mức học phí tại thời điểm hiện tại.
 • Nếu lớp mới/khoá mới có chênh lệch về học phí thì học viên cần bổ sung thêm khoản phí này. Các phí cần đóng để thực hiện chuyển đổi, MRT sẽ thông báo chi tiết đến học viên trước khi đồng ý chuyển đổi.

3.3. Hoàn phí

 • Khoá học không được hoàn phí trong mọi trường hợp.
Ghi chú: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 01.10.2023 cho tới khi có văn bản thay thế.