Học thử miễn phí, nhận thêm quà 50k

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Hoàng Minh Quân

Giáo viên
Hoàng Minh Quân

Lê Tiến Hà

Giáo viên
Lê Tiến Hà

Nguyễn Hoàng Hạt

Giáo viên
Nguyễn Hoàng Hạt

CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

Hóa Học Lớp 12
Còn 30 ngày

Hóa Học Lớp 12

Giáo viên: Nguyễn Hoàng Hạt

599,000 ₫ / tháng

20:00, Thứ 6 / CN, 14/02-30/06/2022
Thêm vào cặp
Ngữ Văn Lớp 11
Còn 30 ngày

Ngữ Văn Lớp 11

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

599,000 ₫ / tháng

17:45 - 19:45, Thứ 4, 14/02-31/05/2022
Thêm vào cặp
Ngữ Văn Lớp 12
Còn 30 ngày

Ngữ Văn Lớp 12

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

599,000 ₫ / tháng

17:45 - 19:45, Thứ 3, 14/02-31/05/2022
Thêm vào cặp
Ngữ Văn Lớp 8
Còn 30 ngày

Ngữ Văn Lớp 8

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

599,000 ₫ / tháng

17:45 - 19:15, Thứ 2, 14/02-31/05/2022
Thêm vào cặp
Ngữ Văn Lớp 9
Còn 30 ngày

Ngữ Văn Lớp 9

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

599,000 ₫ / tháng

17:45 - 19:15, Thứ 5, 14/02-31/05/2022
Thêm vào cặp
Hóa Học Lớp 10
Còn 30 ngày

Hóa Học Lớp 10

Giáo viên: Nguyễn Hoàng Hạt

599,000 ₫ / tháng

17:00 CN / 20:00 Thứ 2, 14/02-31/05/2022
Thêm vào cặp

CÁC LỚP KHUYẾN MÃI

Toán Học Lớp 8
Đang diễn ra Miễn Phí

Toán Học Lớp 8

Giáo viên: Hoàng Minh Quân

18:50 - 20:20, Chủ Nhật, 16/01-16/01/2022
Thêm vào cặp
Toán học lớp 9
Đang diễn ra Miễn Phí

Toán học lớp 9

Giáo viên: Hoàng Minh Quân

17:45 - 19:15, Chủ Nhật, 16/01-16/01/2022
Thêm vào cặp
Ngữ Văn Lớp 8
Còn 1 ngày Miễn Phí

Ngữ Văn Lớp 8

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

17:45 - 19:15, Thứ 2, 17/01-17/01/2022
Thêm vào cặp

BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ MARATHON