GIÁO VIÊN TOP 1%, BỨT PHÁ HỌC LỰC

CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG TẠI MARATHON EDUCATION

Hóa Lớp 10 & Hè
Còn 64 ngày

Hóa Lớp 10 & Hè

Giáo viên: Nguyễn Hoàng Hạt

399,000 ₫ / tháng

20:00 - 22:00, Thứ 2 / Thứ 4, 30/06-30/04/2023
Thêm vào cặp
Hóa Lớp 11 & Hè
Còn 64 ngày

Hóa Lớp 11 & Hè

Giáo viên: Nguyễn Hoàng Hạt

399,000 ₫ / tháng

17:45 - 19:45, Thứ 2 / Thứ 6, 30/06-30/04/2023
Thêm vào cặp
Lý Lớp 10 & Hè
Còn 64 ngày

Lý Lớp 10 & Hè

Giáo viên: Lê Tiến Hà

399,000 ₫ / tháng

17:45 - 19:45, Thứ 2 / Thứ 4, 30/06-30/04/2023
Thêm vào cặp
Lý Lớp 11 & Hè
Còn 64 ngày

Lý Lớp 11 & Hè

Giáo viên: Lê Tiến Hà

399,000 ₫ / tháng

20:00 Thứ 4 / 17:45 Thứ 6, 30/06-30/04/2023
Thêm vào cặp
Lý Lớp 10 & Hè
Còn 64 ngày

Lý Lớp 10 & Hè

Giáo viên: Đặng Hoài Trung

399,000 ₫ / tháng

17:45 - 19:45, Thứ 3 / Thứ 6, 30/06-30/04/2023
Thêm vào cặp
Lý Lớp 11 & Hè
Còn 64 ngày

Lý Lớp 11 & Hè

Giáo viên: Đặng Hoài Trung

399,000 ₫ / tháng

20:00-22:00, Thứ 2 / Thứ 6, 30/06-30/04/2023
Thêm vào cặp

BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ MARATHON