Marathon Education

Nền Tảng Học Trực Tuyến
Hàng Đầu Việt Nam

Nền tảng học online Marathon Education cải thiện và nâng cao học lực của bạn với nhiều loại hình giảng dạy kết hợp với công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu theo từng buổi học.

computer-screen-round
Livestream
Tương Tác Trực Tiếp
medal-round
Giáo Viên Top 1%
Toàn Quốc
board-round
Cố Vấn Học Tập
Giàu Kinh Nghiệm
calendar-round
Lộ Trình Rõ Ràng -
Cam Kết 8+

Startup giáo dục duy nhất Việt Nam

Được rót vốn từ Quỹ Đầu Tư
của đồng sáng lập Microsoft

Được rót vốn từ Quỹ Đầu Tư
của đồng sáng lập Microsoft