Toán Học lớp 7

Toán Học lớp 7

Giáo trình Toán Học lớp 7

Phần 1: Số hữu tỉ
3 Bài

Tập hợp số hữu tỉ

Phép tính với số tự nhiên

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Phần 2: Số thực
3 Bài

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Số thực và giá trị tuyệt đối của một số thực

Làm tròn số và ước lượng kết quả

Phần 3: Các khối trong thực tiễn
2 Bài

Hình hộp - Hình lập phương

Hình lăng trụ đứng tam giác - hình lăng trụ đứng tứ giác

Phần 4: Góc và đường thẳng song song
4 Bài

Các góc ở vị trí đặc biệt

Tia phân giác

Hai đường thẳng song song

Định lý và chứng minh một định lý

Phần 5: Một số yếu tố thống kê
3 Bài

Biểu đồ quạt tròn

Biểu đồ đoạn thẳng

Thu thập và phân loại dữ liệu

Xem Thêm 4 Chương

Chương trình học trực tuyến lớp 7 môn toán

Chương I: Số hữu tỉ
Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Chương II: Số thực
Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
Bài 7: Tập hợp các số thực

Chương III: Góc và đường thẳng song song
Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc
Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết
Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song
Bài 11: Định lí và chứng minh định lí

Chương IV: Tam giác bằng nhau
Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác
Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác
Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng

Chương V: Thu thập và biểu diễn dữ liệu
Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu
Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn
Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng

Chương VI: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
Bài 20: Tỉ lệ thức
Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Chương VII: Biểu thức đại số và đa thức một biến
Bài 24: Biểu thức đại số
Bài 25: Đa thức một biến
Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
Bài 27: Phép nhân đa thức một biến
Bài 28: Phép chia đa thức một biến

Chương VIII: Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố
Bài 29: Làm quen với biến cố
Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố

Chương IX: Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Bài 32: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
Bài 33: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Bài 34: Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác
Bài 35: Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

Chương X: Một số hình khối trong thực tiễn
Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương
Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Tổng quan về chương trình Toán lớp 7


Nội dung kiến thức Đại số 7 sẽ là số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực, số thập phân và các phép tính xoay quanh như cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, giá trị tuyệt đối và khai căn bậc 2. Ngoài ra các bạn còn biết đến cách thu thập số liệu thống kê, bảng, biểu đồ và số trung bình cộng. Ở phần này đòi hỏi các bạn phải tập trung suy luận và có tư duy logic tốt.

Ở môn Hình học, các bạn sẽ tập trung nghiên cứu về quan hệ giữa các đường thẳng, góc và quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Hơn nữa, các bạn sẽ được tiếp xúc với định lý Pytago và tìm hiểu về các đường đồng quy trong tam giác. Để học tốt môn Hình học, các bạn học sinh cần có tính liên hệ và khả năng tưởng tượng không gian tốt.

Tuy kiến thức chuyên sâu hơn nhưng các bạn cũng đừng quá lo lắng, hãy vận dụng thật tốt những kiến thức nền tảng và cách học tập đã được làm quen ở lớp 6 như khả năng suy luận, tư duy logic để có cách học hiệu quả nhất. Ngoài ra, mời bạn tham khảo thêm khoá học trực tuyến lớp 7 môn toán do Marathon xây dựng để có kết quả học tập tốt hơn nữa!

Xem thêm: học trực tuyến online cùng Marathon Education - Chương trình học trực tuyến lớp 7
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY