Thầy Vũ Hoàng Minh Trí

Xin chào, Thầy là Thạc Sĩ

Vũ Hoàng Minh Trí

Nơi công tác:

THPT Hồ Thị Bi

Bộ Môn

Vật Lý

Kinh Nghiệm

+ 15 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY