Thầy Vũ Đỗ Long

Xin chào, Thầy là Phó Giáo Sư

Vũ Đỗ Long

Nơi công tác:

ĐH Khoa học Tự Nhiên

Bộ Môn

Toán Học

Kinh Nghiệm

+ 21 Năm

Học vị

Phó Giáo Sư

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY