Thầy Phạm Ngọc Sơn

Xin chào, Thầy là Tiến Sĩ

Phạm Ngọc Sơn

Nơi công tác:

Đại học Thủ đô Hà Nội

Bộ Môn

Hoá Học

Kinh Nghiệm

+ 15 Năm

Học vị

Tiến Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY