Trang chủ
Giáo viên
Cô Phạm Minh Huệ

Xin chào, Cô là Thạc Sĩ

Phạm Minh Huệ

Nơi công tác:

THCS Ngoại Ngữ

Bộ Môn

Tiếng Anh

Kinh Nghiệm

+ 7 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image
Cô Phạm Minh Huệ hiện đang công tác tại Tổ Ngoại ngữ Trường THCS Ngoại ngữ. Cô tốt nghiệp thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Southern New Hampshire University
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me