Thầy Nguyễn Viết Thắng

Xin chào, Thầy là Tiến Sĩ

Nguyễn Viết Thắng

Nơi công tác:

ĐH Sư phạm Thái Nguyên

Bộ Môn

Sinh học

Kinh Nghiệm

+ 14 Năm

Học vị

Tiến Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY