Thầy Nguyễn Tiến Vinh

Xin chào, Thầy là

Nguyễn Tiến Vinh

Nơi công tác:

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Bộ Môn

Lịch Sử

Kinh Nghiệm

+ 29 Năm

Học vị

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY