Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền

Xin chào, Cô là Tiến Sĩ

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nơi công tác:

Đại học Thủ Đô

Bộ Môn

Ngữ Văn

Kinh Nghiệm

+ 23 Năm

Học vị

Tiến Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY