Trang chủ
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thanh Hoài

Xin chào, Cô là

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Nơi công tác:

Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Bộ Môn

Toán Học

Kinh Nghiệm

+ 14 Năm

Học vị

Cử Nhân

Teacher image
Cô Nguyễn Thị Thanh Hoài là Cử nhân Giáo dục Tiểu học- Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện đang công tác tại Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.
Giải giải Ba Kĩ năng Công nghệ TT cấp Quận, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Danh hiệu MCE - Nhà giáo dục của Microsoft, MIE- Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo của Microsoft.
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me