Cô Nguyễn Thị Sinh

Xin chào, Cô là Thạc Sĩ

Nguyễn Thị Sinh

Nơi công tác:

Trường THCS Quốc tế, Hà Nội

Bộ Môn

Tiếng Anh

Kinh Nghiệm

+ 10 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY