Cô Nguyễn Thị Hồng

Xin chào, Cô là

Nguyễn Thị Hồng

Nơi công tác:

Chuyên Hà Nội Amsterdam

Bộ Môn

Hoá Học

Kinh Nghiệm

+ 16 Năm

Học vị

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY