Trang chủ
Giáo viên
Thầy Nguyễn Quốc Anh Khôi

Xin chào, Thầy là

Nguyễn Quốc Anh Khôi

Nơi công tác:

Tiểu học Lê Ngọc Hân

Bộ Môn

Toán Học

Kinh Nghiệm

+ 8 Năm

Học vị

Cử Nhân

Teacher image
Thầy Nguyễn Quốc Anh Khôi là cử nhân chuyên ngành Sư phạm Tiểu học, tốt nghiệp tại trường Đại học Sài Gòn. Thầy Anh Khôi hiện đang công tác tại trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me