Thầy Nguyễn Kim Cương

Xin chào, Thầy là

Nguyễn Kim Cương

Nơi công tác:

THPT Chu Văn An

Bộ Môn

Toán Học

Kinh Nghiệm

+ 15 Năm

Học vị

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY