Thầy Nguyễn Hoàng Hạt

Xin chào, Thầy là Thạc Sĩ

Nguyễn Hoàng Hạt

Nơi công tác:

TH Thực hành - ĐH Sư Phạm TP.HCM

Bộ Môn

Hoá Học

Kinh Nghiệm

+ 21 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY