Thầy Nguyễn Hà Hùng Chương

Xin chào, Thầy là Tiến Sĩ

Nguyễn Hà Hùng Chương

Nơi công tác:

Bộ Môn

Lập trình

Kinh Nghiệm

+ 10 Năm

Học vị

Tiến Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY