Thầy Nguyễn Cao Khải

Xin chào, Thầy là Thạc Sĩ

Nguyễn Cao Khải

Nơi công tác:

Trường THPT Gia Định

Bộ Môn

Sinh học

Kinh Nghiệm

+ 26 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY