Trang chủ
Giáo viên
Cô Nguyễn Bảo Trâm

Xin chào, Cô là Thạc Sĩ

Nguyễn Bảo Trâm

Nơi công tác:

THPT Chu Văn An

Bộ Môn

Tiếng Anh

Kinh Nghiệm

+ 10 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image
Cô Nguyễn Bảo Trâm xuất sắc tốt nghiệp Thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Victoria, Australia.
Giải Nhất cấp Quốc Gia cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn”.
Khen thưởng bởi Sở Giáo Dục và Đào Tạo với thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng đội tuyển Học sinh giỏi cấp Quốc Gia.
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me