Trang chủ
Giáo viên
Cô Martha Nel

Xin chào, Cô là

Martha Nel

Nơi công tác:

Đại học North-West

N/A

Bộ Môn

IELTS

Kinh Nghiệm

+ 5 Năm

Học vị

Cử Nhân

Teacher image
Cô Martha Nel là Cử nhân Truyền thông Tâm lý học tại Đại học North-West và cử nhân Danh dự về Tâm lý học Tư vấn tại UNISA.
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me