Trang chủ
Giáo viên
Cô Lý Kim Quỳnh

Xin chào, Cô là

Lý Kim Quỳnh

Nơi công tác:

Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bộ Môn

Tiếng Anh

Kinh Nghiệm

+ 10 Năm

Học vị

Teacher image
Cô Lý Kim Quỳnh là Cử nhân chuyên ngành Giảng dạy môn Tiếng Anh tại Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me