Thầy Lê Tiến Hà

Xin chào, Thầy là Tiến Sĩ

Lê Tiến Hà

Nơi công tác:

Đại học Khoa học Thái Nguyên

Bộ Môn

Vật Lý

Kinh Nghiệm

+ 20 Năm

Học vị

Tiến Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY