Cô Lê Kim Huệ

Xin chào, Cô là Thạc Sĩ

Lê Kim Huệ

Nơi công tác:

THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Bộ Môn

Hoá Học

Kinh Nghiệm

+ 13 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY