Trang chủ
Giáo viên
Cô Kiều Mỹ Lan

Xin chào, Cô là Thạc Sĩ

Kiều Mỹ Lan

Nơi công tác:

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Bộ Môn

Ngữ Văn

Kinh Nghiệm

+ 15 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image
Cô Mỹ Lan là Thạc sĩ Văn học Việt Nam, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh15
Giải Nhất Cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT cấp Thành phố năm 2017
Giáo viên dạy Giỏi cấp trường năm 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
Nhà giáo trẻ tiêu biểu Quận 5
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me