Trang chủ
Giáo viên
Thầy Hà Nguyễn Quốc Huy

Xin chào, Thầy là

Hà Nguyễn Quốc Huy

Nơi công tác:

N/A

Bộ Môn

Lập trình

Kinh Nghiệm

+ 6 Năm

Học vị

Cử Nhân

Teacher image
Với hơn 6 năm giảng dạy và giữ vai trò cố vấn đào tạo vận hành tại các đơn vị về lập trình, thầy Quốc Huy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc truyền đạt và định hướng các bạn học sinh trong hành trình khám phá môn học hiện đang được xem là “ngôn ngữ phổ biến toàn cầu”
2019 - 2022: Quản lý đào tạo và chương trình - Học viện công Nghệ Sumato
2022: Cố vấn đào tạo và vận hành - Trung tâm DigiUni Junior
2022: Giáo viên STEAM robotics - Snapology of HCMC
Thầy đã từng tham gia đào tạo học sinh Olympic tháng 4 các môn khoa học (Môn Robotics) 2017, 2018 đạt 10 vàng, 6 bạc, 6 đồng
Zalo icon
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me