Thầy Hà Nguyễn Quốc Huy

Xin chào, Thầy là

Hà Nguyễn Quốc Huy

Nơi công tác:

Bộ Môn

Lập trình

Kinh Nghiệm

+ 6 Năm

Học vị

Cử Nhân

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY