Cô Đỗ Thị Hoài

Xin chào, Cô là

Đỗ Thị Hoài

Nơi công tác:

Chuyên Lê Hồng Phong

Bộ Môn

Địa Lý

Kinh Nghiệm

+ 22 Năm

Học vị

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY