Trang chủ
Giáo viên
Thầy Đinh Trần Phương

Xin chào, Thầy là Tiến Sĩ

Đinh Trần Phương

Nơi công tác:

Chuyên Hà Nội Amsterdam

Bộ Môn

Vật Lý

Kinh Nghiệm

+ 13 Năm

Học vị

Tiến Sĩ

Teacher image
Thầy Phương là Tiến sĩ Vật lý, Đại học Bách Khoa Paris (École Polytechnique de Paris) đã có 13 năm kinh nghiệm giảng dạy
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me