Cô Đinh Thị Kim Oanh

Xin chào, Cô là

Đinh Thị Kim Oanh

Nơi công tác:

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Bộ Môn

Vật Lý

Kinh Nghiệm

+ 15 Năm

Học vị

Cử Nhân

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY