Trang chủ
Giáo viên
Cô Cô Kim Khánh

Xin chào, Cô là Thạc Sĩ

Cô Kim Khánh

Nơi công tác:

Bộ Môn

Toán Học

Kinh Nghiệm

+ 6 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image
Cô Nguyễn Thị Kim Khánh là Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Toán - Trường Đại học Sư phạm Huế.
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me