Trang chủ
Giáo viên
Cô Chu Thu Hoàn

Xin chào, Cô là Thạc Sĩ

Chu Thu Hoàn

Nơi công tác:

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Bộ Môn

Toán Học

Kinh Nghiệm

+ 20 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image
Cô Chu Thu Hoàn là Thạc sĩ chuyên ngành xác suất thống kê tại ĐH KH Tự nhiên ĐHQG Hà Nội, Tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.
contact-me
Đăng Ký Học Thử
contact-me