Cô Bùi Thị Thanh Thu

Xin chào, Cô là Thạc Sĩ

Bùi Thị Thanh Thu

Nơi công tác:

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Bộ Môn

Sinh học

Kinh Nghiệm

+ 25 Năm

Học vị

Thạc Sĩ

Teacher image

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY