Cô Anneline Joy

Xin chào, Cô là

Anneline Joy

Nơi công tác:

Trường ĐH Boland

Bộ Môn

IELTS

Kinh Nghiệm

+ 5 Năm

Học vị

Cử Nhân

Teacher image
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY