Bước 1
Nhập thông tin học viên
Bước 2
Chọn hình thức thanh toán và nhập mã ưu đãi
Bước 3
Thanh Toán
Bước 4
Hoàn tất