Vật Lý lớp 9

Vật Lý lớp 9

Giáo trình Vật Lý lớp 9

Điện học
16 Bài

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đáu dây dẫn

Điện trở của dây dần – Định luật Ôm

Đoạn mạch nối tiếp

Đoạn mạch song song

Bài tập vận dụng định luật Ôm

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiếu dài dây dẫn

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Công suất điện

Điện năng – Công của dòng điện

Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Định luật Jun – Len-xơ

Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ

Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Điện từ học
17 Bài

Nam châm vĩnh cửu

Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường

Từ phổ – Đường sức từ

Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện

Ứng dụng của nam châm

Lực điện từ

Động cơ điện một chiều

Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện xoay chiều

Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Truyền tải điện năng đi xa

Máy biến thế

Tổng kết chương II : Điện từ học

Quang học
17 Bài

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Thấu kính hội tụ

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Thấu kính phân kì

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Mắt

Mắt cận và mắt lão

Kính lúp

Bài tập quang hình học

Ánh sáng trắng và ảnh sáng màu

Sự phân tích ánh sáng trắng

Sự trộn các ánh sáng màu

Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Các tác dụng của ánh sáng

Tổng kết chương III: Quang học

Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
4 Bài

Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng

Định luật bảo toàn năng lượng

Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thuỷ điện

Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân

Chương trình học trực tuyến lớp 9 môn lý

Chương 1: Điện học
Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
Bài 5: Đoạn mạch song song
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
Bài 10: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
Bài 12: Công suất điện
Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện
Bài 16: Định luật Jun - Lenxo
Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Chương 2: Điện từ học
Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường
Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ
Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện
Bài 26: Ứng dụng của nam châm
Bài 27: Lực điện từ
Bài 28: Động cơ điện một chiều
Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
Bài 33: Dòng điện xoay chiều
Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
Bài 37: Máy biến thế

Chương 3: Quang học
Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
Bài 42: Thấu kính hội tụ
Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Bài 44: Thấu kính phân kì
Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Bài 48: Mắt
Bài 49: Mắt cận và mắt lão
Bài 50: Kính lúp
Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu
Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
Bài 61: Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện
Bài 62: Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Tổng quan về chương trình học lý lớp 9

Lớp 9 là một năm học quan trọng và đầy áp lực đối với các em học sinh. Riêng với chương trình Vật lý lớp 9 sẽ có rất nhiều lượng kiến thức quan trọng làm tiền đề cho bậc THPT sau này - cấp độ nâng cao đòi hỏi các em phải tư duy và suy nghĩ một cách logic nhất.

Chương trình Vật lý 9 xoay quanh 4 chương: điện học, điện từ học, quang học, cuối cùng làsự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Tất cả đều đòi hỏi học sinh phải có sự đầu tư thời gian, nghiên cứu kỹ càng các định luật, công thức. Nếu không nắm vững kiến thức có thể gây ra lỗ hổng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ và thậm chí nền tảng kiến thức Vật lý trong chương trình THPT.

Vật Lý là môn học khó, đòi hỏi sử dụng tư duy, trí não. Tìm hiểu và nắm rõ kiến thức trọng tâm, siêng năng làm quen với các dạng đề để vượt qua được tất cả dù là bài tập nào. Tham khảo ngay khoá học vật lý lớp 9 online để nắm vững kiến thức và cải thiện điểm số hiệu quả.

Xem thêm: học trực tuyến online cùng Marathon Education - Chương trình học online lớp 9

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY