Toán tư duy

Học sinh có thể giao tiếp và trao đổi thông tin đơn giản về các vấn đề thường ngày: mua sắm, địa lý địa phương, việc làm. Học sinh có thể nắm được thông tin trong phần lớn các tình huống.

Toán tư duy

Giáo trình Toán tư duy

Cộng trừ nâng cao
24 Bài

Nhắc lại các số trên bàn tính và làm các phép tính đơn giản

Thực hành gẩy số có 2 chữ số không công thức

Rèn ảo tính không công thức

Thực hành ảo tính không công thức

Ôn tập dãy số anh bạn nhỏ, dãy số anh bạn lớn

Các cách cộng trừ với số 1

Thực hành ảo tính, tính chất của phép cộng

Các cách cộng trừ với số 2

Thực hành ảo tính, học cấu tạo số

Các cách cộng trừ với số 3

Thực hành ảo tính, tính chất của phép cộng và phép nhân

Các cách cộng trừ với số 4

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 5

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 6

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 7

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 8

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 9

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Thực hành tổng hợp

Khóa học Toán tư duy

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY