logo

Toán tư duy_B1

Toán tư duy_B1

Giáo trình Toán tư duy_B1

Cộng trừ nâng cao
24 Bài

Nhắc lại các số trên bàn tính và làm các phép tính đơn giản

Thực hành gẩy số có 2 chữ số không công thức

Rèn ảo tính không công thức

Thực hành ảo tính không công thức

Ôn tập dãy số anh bạn nhỏ, dãy số anh bạn lớn

Các cách cộng trừ với số 1

Thực hành ảo tính, tính chất của phép cộng

Các cách cộng trừ với số 2

Thực hành ảo tính, học cấu tạo số

Các cách cộng trừ với số 3

Thực hành ảo tính, tính chất của phép cộng và phép nhân

Các cách cộng trừ với số 4

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 5

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 6

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 7

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 8

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Các cách cộng trừ với số 9

Thực hành ảo tính, tính giá trị biểu thức

Thực hành tổng hợp

Khóa học Toán tư duy_B1

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn lớp

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY