logo

Toán tư duy_B

Toán tư duy_B

Giáo trình Toán tư duy_B

Giới thiệu bàn tính soroban và số trên bàn tính
Cộng trừ với các hạt dưới
Cộng trừ với các hạt trên
Cộng trừ với các hạt gộp
Thực hành mở rộng và làm quen với dãy số anh bạn nhỏ
Xem Thêm 15 Chương
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn lớp

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY