logo

Toán tư duy_A1

Toán tư duy_A1

Giáo trình Toán tư duy_A1

Cộng trừ nâng cao
0 Bài
Nhắc lại các số trên bàn tính và làm các phép tính đơn giản
Thực hành gẩy số có 2 chữ số không công thức
Rèn ảo tính không công thức
Thực hành ảo tính không công thức
Xem Thêm 20 Chương

Khóa học Toán tư duy_A1

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn lớp

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY