logo

Toán tư duy_A

Toán tư duy_A

Giáo trình Toán tư duy_A

Cộng trừ cơ bản
32 Bài

Giới thiệu bàn tính soroban và số trên bàn tính

Cộng trừ với các hạt dưới

Cộng trừ với các hạt trên

Cộng trừ với các hạt gộp

Thực hành mở rộng và làm quen với dãy số anh bạn nhỏ

Phép cộng theo công thức +4=+5-1

Phép cộng theo công thức +3=+5-2

Phép cộng theo công thức +2=+5-3

Phép cộng theo công thức +1=+5-4

Phép trừ theo công thức -4= -5+1

Phép trừ theo công thức -3= -5+2

Phép trừ theo công thức -2= -5+3

Phép trừ theo công thức -1= -5+4

Thực hành mở rộng

Phép cộng theo công thức

Bài test giữa khóa

Câu chuyện đoàn tàu, làm quen với dãy số anh bạn lớn

Cộng liên tục số 1, tính chất của phép cộng

Cộng liên tục số 2, viết các số tự nhiên từ những chữ số cho trước

Cộng liên tục số 3, tìm số lớn nhất có hai chữ số khi biết tổng (hiệu)

Cộng liên tục số 4, dạng toán viết thêm chữ số vào bên trái

Cộng liên tục số 5, dạng toán viết thêm chữ số vào bên phải

Cộng liên tục số 6, dạng toán viết thêm chữ số xen giữa

Cộng liên tục số 7, Dạng toán xóa đi 1 chữ số của 1 số tự nhiên

Cộng liên tục số 8, Bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó

Cộng liên tục số 9, bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó

Các cách trừ 1,2,3,4

Các cách trừ 5

Các cách trừ 6,7

Các cách trừ 8,9

Ôn tập tổng hợp

Làm bài thi cuối khóa

Nhân chia
0 Bài
Ôn tập phép cộng số có 3 chữ số
Ôn tập phép trừ số có 3 chữ số
Thực hành tổng hợp
Xem Thêm 37 Chương
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn lớp

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY