logo

Toán Học lớp 10

Toán Học lớp 10

Giáo trình Toán Học lớp 10

Mệnh đề và tập hợp
3 Bài

Mệnh đề

Tập hợp

Các phép toán trên tập hợp

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
2 Bài

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ bất phương tình bậc nhất hai ẩn

Hàm số bậc hai và đồ thị
2 Bài

Hàm số và đồ thị

Hàm số bậc hai

Hệ thức lượng trong tam giác
3 Bài

Giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ

Định lí cosin và định lí sin

Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Vectơ
4 Bài

Khái niệm vectơ

Tổng và hiệu của hai vectơ

Tích của một số với một vectơ

Tích vô hướng của hai vectơ

Xem Thêm 5 Chương

Chương trình học online Toán 10 trọng tâm

ĐẠI SỐ
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Tập hợp
Bài 3: Các phép toán tập hợp
CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Bài 1: Hàm số
Bài 2: Hàm số y = ax + b
Bài 3: Hàm số bậc hai
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
CHƯƠNG V: THỐNG KÊ
Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2: Biểu đồ
Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
CHƯƠNG VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 1: Cung và góc lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3: Công thức lượng giác

HÌNH HỌC
CHƯƠNG I: VECTƠ
Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Tích của vectơ với một số
Bài 4: Hệ trục tọa độ
CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1: Giá trị Lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1: Phương trình đường thẳng
Bài 2: Phương trình đường tròn
Bài 3: Phương trình đường elip

Có thể bạn quan tâm: học trực tuyến online cùng Marathon Education - Chương trình học online trực tuyến lớp 10
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn lớp

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY