Toán Học lớp 10

Toán Học lớp 10

Giáo trình Toán Học lớp 10

Mệnh đề và tập hợp
3 Bài

Mệnh đề

Tập hợp

Các phép toán trên tập hợp

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
2 Bài

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ bất phương tình bậc nhất hai ẩn

Hàm số bậc hai và đồ thị
2 Bài

Hàm số và đồ thị

Hàm số bậc hai

Hệ thức lượng trong tam giác
3 Bài

Giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ

Định lí cosin và định lí sin

Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Vectơ
5 Bài

Khái niệm vectơ

Tổng và hiệu của hai vectơ

Tích của một số với một vectơ

Tích vô hướng của hai vectơ

Ứng dụng vecto vào thực tế

Xem Thêm 5 Chương

Chương trình học online Toán 10 trọng tâm

ĐẠI SỐ
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Tập hợp
Bài 3: Các phép toán tập hợp
CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Bài 1: Hàm số
Bài 2: Hàm số y = ax + b
Bài 3: Hàm số bậc hai
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
CHƯƠNG V: THỐNG KÊ
Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2: Biểu đồ
Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
CHƯƠNG VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 1: Cung và góc lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3: Công thức lượng giác

HÌNH HỌC
CHƯƠNG I: VECTƠ
Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Tích của vectơ với một số
Bài 4: Hệ trục tọa độ
CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1: Giá trị Lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1: Phương trình đường thẳng
Bài 2: Phương trình đường tròn
Bài 3: Phương trình đường elip

Có thể bạn quan tâm: học trực tuyến online cùng Marathon Education - Chương trình học online trực tuyến lớp 10
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY