Sinh học lớp 9

Sinh học lớp 9

Giáo trình Sinh học lớp 9

CHỦ ĐỀ 1: MENDEL – Ý TƯỞNG VỀ GEN
8 Bài

BÀI MỞ ĐẦU

DI TRUYỀN HỌC

QUY LUẬT PHÂN LI TÍNH TRẠNG CỦA MENDEL

QUY LUẬT PHÂN LI TÍNH TRẠNG CỦA MENDEL

QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP CỦA MENDEL

QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP CỦA MENDEL

Ôn tập

Ôn tập

CHỦ ĐỀ 2: TỪ GEN ĐẾN TÍNH TRẠNG
10 Bài

DNA

DNA

Thực hành: THIẾT KẾ MÔ HÌNH PHÂN TỬ DNA

RNA

PROTEIN – MỐI QUAN HỆ GIỮA GENE VÀ TÍNH TRẠNG

PROTEIN – MỐI QUAN HỆ GIỮA GENE VÀ TÍNH TRẠNG

ĐỘT BIẾN GENE

THƯỜNG BIẾN

Luyện tập

Ôn tập kiễm tra giữa kỳ

CHỦ ĐỀ 3: NST VÀ DI TRUYỀN NST
10 Bài

NHIỄM SẮC THỂ

ĐỘT BIẾN NST

ĐỘT BIẾN NST

Ôn tập

CHU KÌ TẾ BÀO

CHU KÌ TẾ BÀO

CHU KÌ TẾ BÀO

Thực hành: Quan sát hình thái NST

CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

DI TRUYỀN LIÊN KẾT

CHỦ ĐỀ 4: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI
9 Bài

DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI

DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀO ĐỜI SỐNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀO ĐỜI SỐNG

Ôn tập HK1

Ôn tập HK1

Kiểm tra KH 1

HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI VÀ THOÁI HOÁ GIỐNG

HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI VÀ THOÁI HOÁ GIỐNG

CHỦ ĐỀ 5: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
7 Bài

Môi trường sống của sinh vật

Nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh.

Giới hạn sinh thái

Giới hạn sinh thái

Bài tập

Bài tập

Bài tập

Xem Thêm 2 Chương

Khóa học Sinh học lớp 9

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY