logo

Sinh Học lớp 12

Sinh Học lớp 12

Giáo trình Sinh Học lớp 12

Cơ chế di truyền và biến dị
6 Bài

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hoà hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Tính quy luật của hiện tượng di truyền
7 Bài

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân ly

Bài 9: Quy luật phân ly độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

Ôn tập bài tập quy luật di truyền

Di truyền học quần thể
2 Bài

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể

Ứng dụng di truyền học
3 Bài

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gene

Di truyền học người
2 Bài

Bài 21: Di truyền y học

Bài 22: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Xem Thêm 3 Chương
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn lớp

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY