Sinh Học lớp 12

Sinh Học lớp 12

Giáo trình Sinh Học lớp 12

Cơ chế di truyền và biến dị
6 Bài

Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Phiên mã và dịch mã

Điều hoà hoạt động gen

Đột biến gen

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Tính quy luật của hiện tượng di truyền
7 Bài

Quy luật Menđen: Quy luật phân ly

Quy luật phân ly độc lập

Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Liên kết gen và hoán vị gen

Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

Ôn tập bài tập quy luật di truyền

Di truyền học quần thể
2 Bài

Cấu trúc di truyền của quần thể

Cấu trúc di truyền của quần thể

Ứng dụng di truyền học
3 Bài

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Tạo giống nhờ công nghệ gene

Di truyền học người
2 Bài

Di truyền y học

Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Xem Thêm 3 Chương
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY