Văn Học lớp 12

Văn Học lớp 12

Giáo trình Văn Học lớp 12

Văn bản
21 Bài

Tuyên ngôn độc lập

Nguyễn Đình Chiểu - ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất nước

Sóng

Đàn ghi ta của Lorca

Người lái đò Sông Đà (trích)

Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích)

Vợ chồng A Phủ (trích)

Vợ nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Thuốc

Số phận con người

Ông già và biển cả

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Dọn về làng

Tiếng Việt
6 Bài

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Hàm ý

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Kỹ năng làm văn và lý luận văn học
6 Bài

Khái quát VHVN từ CMT8- 1945 đến hết Thế kỷ XX

Làm văn nghị luận

Luật thơ

Lý luận văn học

Lập luận trong văn nghị luận

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Kiến thức bổ sung cho kỳ thi Đánh giá năng lực
4 Bài

Luyện tập biện pháp tu từ từ vựng

Đọc hiểu văn bản ngoài chương trình

Luyện tập Phương thức biểu đạt

Thể thơ

Chương trình học trực tuyến văn học 12

Tuần 1
 • Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
 • Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2
 • Tuyên ngôn Độc lập
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Tuần 3
 • Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo)
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4
 • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5
 • Phong cách ngôn ngữ khoa học

Tuần 6
 • Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1- 12 – 2003
 • Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7
 • Tây Tiến
 • Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8
 • Việt Bắc (trích)
 • Luật thơ

Tuần 9
 • Việt Bắc (trích – tiếp theo)
 • Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10
 • Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)
 • Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11
 • Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Tuần 12
 • Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13
 • Sóng
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14
 • Đàn ghi ta của Lor-ca
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15
 • Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16
 • Người lái đò Sông Đà (trích)
 • Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17
 • Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)
 • Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18
 • Vợ chồng A Phủ (trích)

Tuần 19
 • Nhân vật giao tiếp

Tuần 20
 • Vợ nhặt
 • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 21
 • Rừng xà nu

Tuần 22
 • Những đứa con trong gia đình

Tuần 23
 • Chiếc thuyền ngoài xa
 • Thực hành về hàm ý

Tuần 24
 • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 25
 • Thuốc
 • Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Tuần 26
 • Số phận con người (trích)

Tuần 27
 • Ông già và biển cả (trích)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 28
 • Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 29
 • Nhìn về vốn văn hoá dân tộc
 • Phát biểu tự do

Tuần 30
 • Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản tổng kết

Tuần 31
 • Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Có thể bạn quan tâm: học trực tuyến cùng Marathon Education - Chương trình học online lớp 12
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY