Văn Học lớp 11

Văn Học lớp 11

Giáo trình Văn Học lớp 11

Văn bản
29 Bài

Vào phủ chúa Trịnh

Tự tình II

Câu cá mùa thu (thu điếu)

Thương vợ

Bài ca ngất ngưởng

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

Hai đứa trẻ

Chữ người tử tù

Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)

Chí Phèo

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

Tình yêu và thù hận

Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt)

Hầu Trời

Vội vàng

Tràng giang

Đây thôn Vĩ Dạ

Chiều tối

Từ ấy

Tôi yêu em

Người trong bao

Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)

Về luân lý xã hội ở nước ta

Ba cống hiến vĩ đại của Các mác

Một thời đại trong thi ca

Tương tư

Tiếng Việt
3 Bài

Thực hành tiếng việt

Ngữ cảnh

Nghĩa của câu

Kỹ năng làm văn & lý luận văn học
7 Bài

Thao tác làm bài văn nghị luận

Thao tác lập luận

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Các thể loại văn học

Bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Phong cách ngôn ngữ

Trọng tâm chương trình học văn lớp 11 trực tuyến

Bài 1:
 • Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự)
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Bài 2:
 • Tự tình (bài II)
 • Câu cá mùa thu (Thu điếu)
 • Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 • Thao tác lập luận phân tích

Bài 3:
 • Thương vợ
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Bài 4:
 • Bài ca ngất ngưởng
 • Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

Bài 5:
 • Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)

Bài 6:
 • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Bài 7:
 • Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

Bài 8:
 • Thao tác lập luận so sánh

Bài 9:
 • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 10:
 • Hai đứa trẻ
 • Ngữ cảnh

Bài 11:
 • Chữ người tử tù

Bài 12:
 • Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí

Bài 13:
 • Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
 • Chí Phèo
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Bài 14:
 • Chí Phèo (tiếp theo)

Bài 15:
 • Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Bài 16:
 • Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

Bài 17:
 • Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-lị-ét)

Bài 18:
 • Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt)
 • Nghĩa của câu

Bài 19:
 • Hầu Trời
 • Nghĩa của câu (tiếp theo)

Bài 20:
 • Vội vàng
 • Thao tác lập luận bác bỏ

Bài 21:
 • Tràng giang

Bài 22:
 • Đây thôn Vĩ Dạ
 • Chiều tối (Mộ)

Bài 23:
 • Từ ấy
 • Tiểu sử tóm tắt

Bài 24:
 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Bài 25:
 • Tôi yêu em

Bài 26:
 • Người trong bao
 • Thao tác lập luận bình luận

Bài 27:
 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)

Bài 28:
 • Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)

Bài 29:
 • Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận

Bài 30:
 • Một thời đại trong thi ca (trích)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Bài 31:
 • Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

Bài 32:
 • Tóm tắt văn bản nghị luận

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY