Thành thạo lập trình dự án

Thành thạo lập trình dự án

Giáo trình Thành thạo lập trình dự án

Thành thạo lập trình dự án 01
35 Bài

Giải quyết vấn đề là gì ?

Quy trình giải quyết vấn đề

Áp dụng giải quyết vấn đề

Máy tính là gì

Đầu vào và đầu ra

Xử lí

Lưu Trữ

Dự án - Đề xuất một ứng dụng

Lập trình lĩnh vực giải trí

Phát họa hình dạng

Vẽ trong Game Lab

Tham số trong hình học

Biến lập trình

Số Ngẫu Nhiên

Nhân vật đồ họa (Sprite)

Đặc tính nhân vật đồ họa

Thiết kế văn bản

Dự án nhỏ - Bối cảnh có phụ đề

Vòng lặp ảnh động (Draw loop)

Tạo chuyển động nhân vật

Dự án nhỏ: Hoạt ảnh động

Điều kiện

Nhập liệu từ bàn phím

Nhập liệu từ chuột

Dự án - Chiếc thiệp tương tác

Vận tốc

Phát hiện va chạm

Dự án nhỏ - Trò chơi đi cảnh cuộn ngang (Side Scroller)

Sự chuyển động phức tạp

Tương tác khi va chạm

Dự án nhỏ - Trò chơi Bay lên (Flyer)

Hàm lập trình

Quy trình thiết kế trò chơi

Áp dụng quy trình thiết kế trò chơi

Dự án - Thiết kế một trò chơi

Thành thạo lập trình dự án 02 (Coming soon)
0 Bài
Thành thạo lập trình dự án 03 (Coming soon)
0 Bài

Khóa học Thành thạo lập trình dự án

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY