Thông thạo tin học văn phòng THCS

Thông thạo tin học văn phòng THCS

Giáo trình Thông thạo tin học văn phòng THCS

Thông thạo tin học văn phòng THCS 01
12 Bài

Tìm hiểu về Newsletter

Thiết kế bìa trước 1

Thiết kế bìa trước 2

Tạo danh sách "Top 5"

Câu đố tìm từ 1

Câu đố tìm từ 2

Ý kiến và ý tưởng

Phát triển chủ đề cá nhân

Kỹ thuật Collage

Bình luận và công dân kỹ thuật số

Hoàn thiện Newsletter

Công bố và chia sẽ ấn phẩm

Thông thạo tin học văn phòng THCS 02 (Coming soon)
0 Bài
Thông thạo tin học văn phòng THCS 03 (Coming soon)
0 Bài

Khóa học Thông thạo tin học văn phòng THCS

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY