logo

Khoa học tự nhiên lớp 7

Khoa học tự nhiên lớp 7

Giáo trình Khoa học tự nhiên lớp 7

Môn Hoá
6 Bài

Nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Phân tử - Đơn chất - Hợp chất

Liên kết hoá học

Hoá trị và công thức hoá học

Bài tập tổng ôn - 30 phút

Môn Lý
16 Bài

Tốc độ chuyển động

Đồ thị quãng đường - thời gian

Đo tốc độ

Tốc độ và an toàn giao thông.

Mô tả sóng âm

Độ to và độ cao của âm

Phản xạ âm

Ôn tập – kiểm tra 40 phút

Ánh sáng - tia sáng

Sự phản xạ ánh sáng

Bài tập

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

Nam châm

Từ trường

Từ trường trái đất - Sử dụng la bàn

Nam châm điện

Môn Sinh
15 Bài

Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

Quang hợp ở thực vật

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh

Hô hấp tế bào

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp, thực hành hô hấp ở thực vật

Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật

Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật

Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật

Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn

Khái quát về sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn

Ôn tập chương

Sinh sản hữu tính ở sinh vật

Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật

Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

Giáo Viên Đứng Lớp

webImage

Marathon Education

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn lớp

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY