Khoa học tự nhiên lớp 6

Khoa học tự nhiên lớp 6

Giáo trình Khoa học tự nhiên lớp 6

CÁC PHÉP ĐO
4 Bài

Đo chiều dài

Đo khối lượng

Đo thời gian

Thang nhiệt độ Celsius - Đo nhiệt độ

CHẤT QUANH TA
3 Bài

Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất.

Oxygen

Không khí và bảo vệ môi trường không khí

MỘT SỐ VẬT LIỆU – NGUYÊN LIỆU – NHIÊN LIỆU – LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THÔNG DỤNG
4 Bài

Một số vật liệu thông dụng

Nhiên liệu và an ninh năng lượng

Một số nguyên liệu

Một số lương thực thực phẩm

HỖN HỢP – TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP
2 Bài

Chất tinh khiết – hỗn hợp

Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

TẾ BÀO TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ
4 Bài

Tế bào

Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào

Phân loại thế giới sống

Xem Thêm 4 Chương

Khóa học Khoa học tự nhiên lớp 6

webImage

Marathon Education

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY