Elizi Level 1

Elizi Level 1

Giáo trình Elizi Level 1

Unit 1: Meet my family
6 Bài

Vocabulary & Grammar 1

Vocabulary & Grammar 2

Speaking & Writing

Reading 1

Reading 2

Reading review

Unit 2: This is delicious
7 Bài

Vocabulary & Grammar 1

Vocabulary & Grammar 2

Speaking & Writing

Reading 1

Reading 2

Reading review

Review 1

Unit 3: Play with me
6 Bài

Vocabulary & Grammar 1

Vocabulary & Grammar 2

Speaking & Writing

Reading 1

Reading 2

Reading review

Unit 4: Animals are awersome
7 Bài

Vocabulary & Grammar 1

Vocabulary & Grammar 2

Speaking & Writing

Reading 1

Reading 2

Reading review

Review 2

Unit 5: Where are my shoes?
6 Bài

Vocabulary & Grammar 1

Vocabulary & Grammar 2

Speaking & Writing

Reading 1

Reading 2

Reading review

Xem Thêm 5 Chương
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY