Hoá Học lớp 9

Hoá Học lớp 9

Giáo trình Hoá Học lớp 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
4 Bài

Oxide

Acid

Base

Muối

KIM LOẠI
4 Bài

Tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại

Aluminium

Iron và hợp kim của iron (gang - thép)

Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn

PHI KIM - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
4 Bài

Tính chất chung của phi kim

Chloride - Carbon - Silicon

Hợp chất của carbon

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

HYDROCACBON - NHIÊN LIỆU
6 Bài

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Methane

Ethylene

Acetylene

Benzene

DẪN XUẤT CỦA HYDROCACBON - POLYMER
7 Bài

Ethanol

Acetic acid

Chất béo

Glucose - Saccharose

Tinh bột - Cellulose

Protein

Polymer

Trọng tâm chương trình học trực tuyến hoá lớp 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
 • Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
 • Bài 2: Một số oxit quan trọng
 • Bài 3: Tính chất hóa học của axit
 • Bài 4: Một số axit quan trọng
 • Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Bài 6: Tính chất hóa học của bazơ
 • Bài 7: Một số bazơ quan trọng
 • Bài 8: Tính chất hóa học của muối
 • Bài 9: Một số muối quan trọng
 • Bài 10: Phân bón hóa học
 • Bài 11: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại
 • Bài 12: Tính chất vật lí của kim loại
 • Bài 13: Tính chất hóa học của kim loại
 • Bài 14: Dãy hoạt động hóa học của kim loại
 • Bài 15: Nhôm
 • Bài 16: Sắt
 • Bài 17: Hợp kim sắt: Gang, thép
 • Bài 18: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 19: Tính chất của phi kim
 • Bài 20: Clo
 • Bài 21: Cacbon
 • Bài 22: Các oxit của cacbon
 • Bài 23: Axit cacbonic và muối cacbonat
 • Bài 24: Silic. Công nghiệp silicat
 • Bài 25: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
 • Bài 26: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
 • Bài 27: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 28: Metan
 • Bài 29: Etilen
 • Bài 30: Axetilen
 • Bài 31: Benzen
 • Bài 32: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Bài 33: Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
 • Bài 34: Rượu etylic
 • Bài 35: Axit axetic
 • Bài 36: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Bài 37: Chất béo
 • Bài 38: Glucozơ
 • Bài 39: Saccarozơ
 • Bài 40: Tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 41: Protein
 • Bài 42: Polime

Chuẩn bị gì để học tốt hoá lớp 9?

Lớp 9 là năm cuối cấp nên thông thường thì mức độ khó về kiến thức của các môn học cũng có phần nâng cao hơn. Do đó, nhiều bạn học sinh lo lắng không biết học hóa lớp 9 có khó không. Để giải đáp được câu hỏi này, các bạn cần hiểu rõ lượng kiến thức môn này trong năm lớp 9 bao gồm những gì để có kế hoạch học tập một cách hiệu quả nhất.

Môn hóa lớp 9 tập trung những kiến thức khá nặng, dù đây chỉ là năm thứ 2 học sinh tiếp xúc với môn học này. Nội dung trọng tâm của chương trình hóa lớp 9 xoay quanh các bài học về tính chất hóa học của các chất, các phản ứng hóa học, công thức hóa học, đặc điểm giải các dạng bài khác nhau.

Để không bị mơ hồ trong quá trình học tập, học sinh đòi hỏi cần phải có tư duy logic, biết cách suy luận cho từng trường hợp khác nhau, tập trung ghi nhớ lý thuyết nền tảng hỗ trợ cho việc giải bài tập, cân bằng thời gian học tập và thường xuyên luyện tập giải nhiều dạng bài khác nhau.

Xem thêm: học trực tuyến cùng Marathon Education - Chương trình học online lớp 9

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY